Pre koho je kurz určený

 • Máš záujem o zmenu kariéry a zvažuješ UX výskum. Tento kurz ti pomôže zistiť, či je táto disciplína vhodná pre teba.
 • Si nováčikom v tejto sfére (najmä v korporátnom svete) a chceš nadobudnúť hlbšie porozumenie, ako prepojiť UXR s vývojom produktu.
 • Máš už skúsenosť s kvalitatívnym výskumom (z akademického prostredia), a premýšľaš o preklopení svojich vedomostí do praxe – vo firemnom prostredí.

Ako to prebieha

Ako dlho? 

 • 9 stretnutí
 • Každý workshop trvá 2-3 hodiny s krátkymi prestávkami 
 • Utorky a štvrtky od 17:00 do 20:00

Kde sa kurz uskutočňuje?

 • Online, za pomocou Google Meets, alebo Zoom-u
Kurz prebieha v angličtine. 

Prečo tento kurz

 • Tento UXR kurz je navrhnutý tak, aby kombinoval dve hlavné oblasti – výskum & biznis 
 • Cez praktické zadania a fiktívny projekt si vyskúšaš najviac používané UXR metódy (interview, prieskum, používateľské testovanie)
 • Počas celého kurzu budeš dostávať príklady,kde a ako môžeš dané metódy priamo využiť a aplikovať.Tiež sa dozvieš, ako dokáže UXR prispieť k tomu,aby bol tvoj projekt úspešný. 

Toto je obsah

 • 1. Začíname s UX výskumom

  3h workshop, Jitka, Yujia

  Na tomto workshope sa naučíš čo je UXR a kde sa využíva v rámci dizajnového procesu. 

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Prečo je UXR dôležitý (vrátane “success” príbehov).
  • Osobnosti v UX.
  • Q&A.

  Toto je vstupný workshop, súčasťou workshopu nie je žiadne praktické zadanie.

 • 2. Metódy v UX výskume

  3h workshop, Yujia, Domi

  Získaš prehľad o UX výskumných metódach, ktoré možno využiť v rámci procesu realizácie projektu, a ako správne definovať výskumné otázky. Po absolvovaní tohto workshopu budeš vedieť, ktorú metódu výskumu použiť v akej situácii.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Sila biznisu: cez príklady sa dozvieš,ako zapojiť ostatné role v tíme,či v projekte do tvojho výskumu.
  • Q&A.
  • Súčasťou workshopu nie je žiadna praktické zadanie.
 • 3. Plán výskumu - krok za krokom

  3h workshop, Yujia, Zany

  Na príklade fiktívneho projektu sa naučíš ako správne postupovať pri tvorbe výskumného plánu, a ako realizovať UX výskum – od hĺbkových rozhovorov, cez dotazníkové šetrenie až po užívateľské testovanie.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Úloha (počas workshopu): Vytvor plán výskumu a feedback.
 • 4. Hĺbkové rozhovory (interviews)

  3h workshop, Katre, Lucia

  Na tomto workshope sa naučíš, kedy je vhodné použiť hĺbkové rozhovory, a ako ich správne realizovať v rámci UX výskumu.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Úloha (počas workshopu): Vytvor interview sprievodcu + precvič v skupine/demo. 
  • Domáca úloha: Vedieš interview (1 interview, 15-20 mins), nahrávanie, ktoré sa bude zdieľať s inštruktorom, zápis. 
  • Spätná väzba od inštruktorov offline. 
 • 5. Analýza dát : Výskomné rozhovory

  3h workshop, Katre, Zany

  Na workshope sa naučíš, ako identifikovať kľúčové informácie zo zozbieraných dát z výskumných rozhovorov, ako tieto dáta analyzovať a vytvoriť záverečnú správu.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Interview debrief, prezentácia.
  • Q&A.
  • Úloha (počas workshopu): vytvor Miro board so zisteniami z interview.
  • Domáca úloha: analyzovanie výsledkov v skupinách + napísanie reportu. 
 • 6. Ako na dotazník (survey)

  3h workshop, Filip, Lucia

  Na workshope sa naučíš ako pracovať s dátami, ktoré si získal/a z výskumných rozhovorov a ako ich použiť pri tvorbe dotazníkového šetrenia (survey).

  Čo sa naučíš na workshope?

  • Analyzovanie dát z interview debrief: 5 prezentácii z každej skupiny,
   Q&A.
  • Domáca úloha: vytvor prieskum (krátky: 5 otázok), pošli tvojmu inštruktorovi.
  • Spätná väzba od inštruktorov – offline.
 • 7. Používateľské testovanie (usability testing)

  3h workshop, Domi, Zany

  Úvod do používateľského testovania, po tomto workshope budeš schopný/á vysvetliť, čo sa stane medzi ukončením UX výskumu a vytvorením (finálneho) produktu.   

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Dizajn prieskumu.
  • Q&A.
  • Poskytni prototyp na testovanie. 
  • Úloha (počas workshopu): výskumný plán + skúšaj v skupine/demo.
  • Domáca úloha: Vedenie používateľského testovania (1-2 každý),nahrávanie, zdieľaj s inštruktorom. 
  • Spätná väzba od inštruktorov. 
 • 8. Používateľské testovanie (usability testing)- debrief

  Úvod do heuristiky užívateľského testovania. Zistíš, akým spôsobom pri používateľskom testovaní prototypu identifikovať a reportovať nájdené chyby (usability issues) v dizajne.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Používateľské testovanie debrief. 
  • Q&A.
  • Používateľské testovanie dátovej analýzy. 
  • Úloha: nahlásenie používateľských problémov. 
 • 9. Finále

  3h workshop, Jitka, Yujia

  Dáta z UX výskumu sú už zozbierané a analyzované, ale čo teraz? Naučíš sa, ako prezentovať výsledky výskumnej práce vo firemnom prostredí, ale aj ako pracovať so stakeholdermi. Rad príde aj na impakt práce UX výskumníka a etiku vo výskume.

  Čo sa naučíš na workshope? 

  • Prezentovať výskumné zistenia v spoločnosti.
  • Výskumné ops.
  • Výskumný vplyv. 
  • Stakeholder management.
  • Výskumná etika. 

Termíny

Začiatok kurzu
15. 2. 2022otvorené prihlasovanie

Cena

Ponuka
Online kurz v prostredí Google Meets359 €

Prihláška


Mentori

Jitka Bartošová Assistant professor • Vysoká škola ekonomická v Praze

Jitka študovala lingvistiku a pedagogiku, kde sa naučila, ako robiť kvalitatívny výskum. Po dokončení doktorátu sa dozvedela o UX výskume a uvedomila si, že práve UX je oblasť, ktorú hľadala – oblasť, kde môže aplikovať svoje znalosti o výskume. Následne pracovala v oblasti cestovného ruchu, kde nadobudla praktické skúsenosti s UX. Neskôr sa ale rozhodla vrátiť späť na akademickú pôdu a prispieť k vzdelávaniu v oblasti UX. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre multimédií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde sa podieľa na vytváraní novej magisterskej UX špecializácie.

Lucia Moravanská UX researcher • Kiwi.com

Lucia je vyštudovaná religionistka, pričom sa neskôr rozhodla viac zamerať na sociálne vedy. Dokončila štúdium sociálnej antropológie a gender studies. Pracovala ako analytička a výskumníčka na Masarykovej univerzite, neskôr prešla do súkromného sektoru. Všetky tieto skúsenosti ju pripravili na rolu UX výskumníčky, ktorá práve umožňuje aplikovať získané vedomosti z viacerých oblastí a porozumieť, čo užívatelia chcú a aké sú ich potreby.

Žaneta Kučarová Senior UX researcher • Kiwi.com

Žaneta je UX výskumníčka v Kiwi.com s vášňou pre IT, marketing a dizajn. Predtým než sa pripojila do tímu, študovala softvérové inžinierstvo. Pracovala na projektoch, kde si vyskúšala byť programátorkou, dizajnérkou a výskumníčkou. V súčasnosti sa venuje najmä kvalitatívnemu výskumu a snaží sa transformovať potreby cestovateľov do produktu. Verí, že každý výskumný projekt potrebuje vynikajúcu prezentáciu – bez nej, akoby sa ani neudial. Vo svojom voľnom čase sa venuje foteniu a práci na svojom Instagrame.

Filip Uzarevic UX researcher • Kiwi.com

Filip je UX výskumník a vyštudovaný psychológ. Pôsobenie v akademickom prostredí mu dalo dobrý základ pre vstup do UX sveta, kde naďalej svoje rozvíja svoje zručnosti v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume. Vo svojej práci sa snaží reflektovať potreby a preferencie koncových užívateľov tak, aby navrhované produkty a služby boli nielen dobre komunikované, ale aj užívateľsky priateľské.

Katre Koppel Senior UX researcher • Kiwi.com

Katre vyštudovala kultúrnu antropológiu a venuje sa kvalitatívnemu výskumu. Posledných desať rokov pracovala na najrôznejších projektoch pre súkromný a verejný sektor či projektoch zameraných na vzdelávanie. Vo svojej súčasnej pozícii ako UX výskumníčka sa snaží dosiahnuť, aby firmy porozumeli svojim zákazníkom. Verí, že tento prístup pomáha spoločnostiam navrhovať produkty a služby pre ľudí tak, aby reflektovali ich potreby a preferencie.

Yujia Cao UX research manager • Kiwi.com

Yujia pôvodne vyštudovala engineering, ale postupne sa začala zaujímať o informatiku a oblasť interakcie človeka s počítačom (human-computer interaction). Pracovala desať rokov ako špecialistka dizajnu cieleného na človeka a tiež sa venovala UX výskumu a dizajnu. Nakoniec naplno zakotvila v UX výskume, ktorý nielen náplňa jej zvedavú myseľ, ale súčasne prináša značné benefity pre firmy pri tvorbe ich produktov.

Dominika Palivcová Senior UX researcher • Kiwi.com

Dominika študovala informatiku a čoskoro si uvedomila, ako veľmi ju baví UX dizajn. Počas magisterského štúdia sa špecializovala na oblasť interakcie človeka s počítačom (human-computer interaction), pričom sa naplno začala venovať UX dizajnu a výskumu. Neskôr sa rozhodla pridať do tímu v Kiwi.com, kde sa zamerala výhradne na UX výskum. Baví ju byť “advokátkou” užívateľov a súčasne tvoriť hodnotné produkty.

Ďalšie podobné kurzy

Budúcnosť e-commerce: Pochopenie zákazníka a produktu do hĺbky 4 týždne • 8 stretnutí

Zoznám sa so svetom marketingovej automatizácie a dátovej analytiky. Vyskúšaj si top UX/UI praktiky. Získaj vhľad do behaviorálnej analytiky.
Najbližší termín: 21 februára, 2022

Apps Lab 5 mesiacov • 20 hodín týždenne

Vstúp do sveta startupov, dizajnu a technológí! Počas 5 mesiacov si prejdeš celým procesom vývoja iOS, Android alebo hybridnej aplikácie, od idey až po vydanie na App Store. V tíme budeš pracovať na reálnom zadaní od stakeholdera pod vedením skúsených mentorov z biznisu. Dostaneš reálne zadanie a makať budeš v tíme s ďalšími grafikmi/fičkami, dizajnérmi/kami, programátormi/kami a biznis ľuďmi. Program je vhodný pre študentov aj pracujúcich ľudí.

Games Lab 5 mesiacov • 20 hodín týždenne

Láka ťa vidina tvorby hier za pomoci skúsených mentorov z herného sveta? Chcel/a by si “publishnúť” svoju prvú hru? V Games Labe si za 5 mesiacov prejdeš celým procesom vývoja hry, od analýzy trhu, tvorby hrateľného prototypu, užívateľského testovania, až po jeho uvedenie na trh. Dostaneš reálne zadanie a makať budeš v tíme s ďalšími grafikmi/fičkami, programátormi/kami, game dizajnérmi/kami a product ownermi/kami. Program je vhodný pre študentov aj pracujúcich ľudí.

Zapíš sa do nášho newslettra a budeš dostávať najnovšie novinky

© Copyright 2022 Butterfly Effect. Všetky práva vyhradené.

Vyber si Lab a zadania, ktoré chceš vypracovať:

Odoberaj newsletter