V AppsLabe aj GamesLabe stretneš len ľudí, čo majú čo povedať, povedia ti to na rovinu a občas ťa to aj zabolí. Ale pomôžu ti zlepšiť sa, zistiť svoje limity,vypracovať sa na pozíciu, ktorú chceš a, aby si ich mohol prekonať.

Svetlana Poláková Coach • TerraClarity

Svetlana je profesionálna koučka, mentorka a konzultantka. Vyštudovala manažment v zahraničí a od roku 2017 vedie neziskovú organizáciu. Vďaka skúsenostiam z bisnis sveta ponúka výkonným manažérom, či podnikateľom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom.

Boris Dobiš Coach • YPnet

Boris je samostatný kouč, tréner, mentor a konzultant s prírodovedným vzdelaním so 17ročnou praxou v oblasti korporátneho predaja na Slovensku a v regióne CEE. Pomáha jednotlivcom najmä v oblasti leadershipu, komunikačných a prezentačných zručností, či predaja.

Zuzana Jojicova

Zuzana Jojićová Coach • Ascend Consulting

Zuzana sa venuje individuálnemu a tímovému koučingu viac ako 10 rokov. Jej prístup využíva najnovšie poznatky o fungovaní ľudského mozgu, uvoľňuje potenciál a pôsobí transformačne. Pracuje s manažérmi, tímami, podnikateľmi a tiež mladými ľuďmi na začiatku kariéry.

Tomáš Pešek Coach • IMPROVE S&E

Tomáš je lektor, kouč, facilitátor a konzultant. Takmer 20 rokov sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí. Viedol rôzne slovenské i medzinárodné projektové tímy. Momentálne je learning consultant pre Microsoft, inštruktor a board member v organizácii Plusko. Primárne koučuje mladých ľudí pri ich zásadných životných rozhodnutiach, riaditeľov a manažérov neziskových organizácií.

Butterfly Effect Tatiana Cervena

Tatiana Červená Coach • Coach & Mentor

Tatiana je profesionálna koučka v oblasti biznis a life koučingu. Venuje sa transformačnému koučingu, ktorý pracuje na hlbších emocionálnych úrovniach ako hodnoty, identita, či vyšší zmysel, čím dáva možnosť klientovi vytvoriť kód svojej úspešnej budúcnosti. Sprevádzanie tímov tvorením vízie, misie a hodnôt je jej srdcovku. Vo svojom živote sa necháva viesť intuíciou. Ako obchodná a marketingová riaditeľka má za sebou 10 rokov práce pre zahraničnú nadnárodnú spoločnosť vo Východnej Európe.

Butterfly Effect Jan Dubnička

Ján Dubnička Coach • coach4you.sk

Ján je brain based & solution focused coach, soft-skills trenér, tímový kouč, facilitátor a autor. Koučuje na základe poznatkov o fungovaní mozgu. Brain Based Coaching sa opiera o neurovedu, je zameraný na proces a vedie k výsledkom. Predstavuje štruktúrovaný prístup, ktorý je ideálny pre koučovanie racionálnych profesionálov orientovaných na rozvoj biznisu, napomáha trvalým pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia. Pracujem s manažérmi, majiteľmi a konateľmi firiem a športovcami.

Product Design Methodologist

Michaela Fuleková Product Design Methodologist • HB Reavis

Miška má široké portfolio skúseností s vedením projektov v oblasti zákazníckej skúsenosti a zlepšovaní zákazníckej spokojnosti. Niekoľko rokov sa venovala dizajnu produktov a služieb v Telekome. Aktuálne pôsobí ako interný facilitator user-centric prístupu v hbreavis a popri tom si rozširuje obzory prípravou a facilitovaním workshopov k rôznym ďalším projektom.

Butterfly Effect Janette Šipkovská

Janette Šipkovská Coach • Life Up

Janette je profesionálna certifikovaná koučka. trénerka, facilitátorka a mediátorka. K objavu sily koučovania ju priviedli jej dlhoročné skúsenosti v strednom a vyššom manažmente, kde pomáhala ľuďom objavovať svoj potenciál. Dnes, v oblasti koučovania, tvoria jej klientelu prevažne manažéri a podnikatelia ako aj jednotlivci so silným záujmom pracovať na vlastnom rozvoji. Spolupracuje pri zavádzaní zmien a rozvoji manažérskych zručností a venuje sa téme konfliktov a motivácie.

Butterfly Effect Peter Samel

Peter Sámel Coach • Sámel Peter

Peter je externý kouč so zameraním na osobné, exekutívne a tímové koučovanie. Pri koučovaní používa hlavne koučovací prístup Results Coaching System, ktorý napomáha "uľahčovaniu pozitívnej zmeny zlepšovaním myslenia". Tento prístup vychádza z poznania fungovania mozgu, opiera sa o súčasnú neurovedu, je štruktúrovaný, zameraný na proces a efektívne vedie k výsledku. Petrovi klienti získavajú nové návyky, vďaka ktorým dosahujú vysokú profesijnú výkonnosť a nové radosti zo života. Ako sám hovorí: "Rád pomáham ľuďom plniť si ich vízie, pričom čerpám zo svojich životných, obchodných a riadiacich skúsenosti u nás doma, ako aj v zahraničí."

Mentori v akcii

© Copyright 2021 Butterfly Effect. Všetky práva vyhradené.

Vyber si Lab a zadania, ktoré chceš vypracovať:

Odoberaj newsletter