V AppsLabe aj GamesLabe stretneš len ľudí, čo majú čo povedať, povedia ti to na rovinu a občas ťa to aj zabolí. Ale pomôžu ti zlepšiť sa, zistiť svoje limity,vypracovať sa na pozíciu, ktorú chceš a, aby si ich mohol prekonať.

Jitka Bartošová Assistant professor • Vysoká škola ekonomická v Praze

Jitka študovala lingvistiku a pedagogiku, kde sa naučila, ako robiť kvalitatívny výskum. Po dokončení doktorátu sa dozvedela o UX výskume a uvedomila si, že práve UX je oblasť, ktorú hľadala – oblasť, kde môže aplikovať svoje znalosti o výskume. Následne pracovala v oblasti cestovného ruchu, kde nadobudla praktické skúsenosti s UX. Neskôr sa ale rozhodla vrátiť späť na akademickú pôdu a prispieť k vzdelávaniu v oblasti UX. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre multimédií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde sa podieľa na vytváraní novej magisterskej UX špecializácie.

Katre Koppel Senior UX researcher • Kiwi.com

Katre vyštudovala kultúrnu antropológiu a venuje sa kvalitatívnemu výskumu. Posledných desať rokov pracovala na najrôznejších projektoch pre súkromný a verejný sektor či projektoch zameraných na vzdelávanie. Vo svojej súčasnej pozícii ako UX výskumníčka sa snaží dosiahnuť, aby firmy porozumeli svojim zákazníkom. Verí, že tento prístup pomáha spoločnostiam navrhovať produkty a služby pre ľudí tak, aby reflektovali ich potreby a preferencie.

Boris Dobiš Coach • YPnet

Boris je samostatný kouč, tréner, mentor a konzultant s prírodovedným vzdelaním so 17ročnou praxou v oblasti korporátneho predaja na Slovensku a v regióne CEE. Pomáha jednotlivcom najmä v oblasti leadershipu, komunikačných a prezentačných zručností, či predaja.

Butterfly Effect Jan Dubnička

Ján Dubnička Coach • coach4you.sk

Ján je brain based & solution focused coach, soft-skills trenér, tímový kouč, facilitátor a autor. Koučuje na základe poznatkov o fungovaní mozgu. Brain Based Coaching sa opiera o neurovedu, je zameraný na proces a vedie k výsledkom. Predstavuje štruktúrovaný prístup, ktorý je ideálny pre koučovanie racionálnych profesionálov orientovaných na rozvoj biznisu, napomáha trvalým pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia. Pracujem s manažérmi, majiteľmi a konateľmi firiem a športovcami.

Svetlana Poláková Coach • TerraClarity

Svetlana je profesionálna koučka, mentorka a konzultantka. Vyštudovala manažment v zahraničí a od roku 2017 vedie neziskovú organizáciu. Vďaka skúsenostiam z bisnis sveta ponúka výkonným manažérom, či podnikateľom pohľad človeka, ktorý vidí veci s odstupom a nadhľadom.

Zuzana Jojicova

Zuzana Jojićová Coach • Ascend Consulting

Zuzana sa venuje individuálnemu a tímovému koučingu viac ako 10 rokov. Jej prístup využíva najnovšie poznatky o fungovaní ľudského mozgu, uvoľňuje potenciál a pôsobí transformačne. Pracuje s manažérmi, tímami, podnikateľmi a tiež mladými ľuďmi na začiatku kariéry.

Tomáš Pešek Coach • IMPROVE S&E

Tomáš je lektor, kouč, facilitátor a konzultant. Takmer 20 rokov sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí. Viedol rôzne slovenské i medzinárodné projektové tímy. Momentálne je learning consultant pre Microsoft, inštruktor a board member v organizácii Plusko. Primárne koučuje mladých ľudí pri ich zásadných životných rozhodnutiach, riaditeľov a manažérov neziskových organizácií.

Butterfly Effect Tatiana Cervena

Tatiana Červená Coach • Coach & Mentor

Tatiana je profesionálna koučka v oblasti biznis a life koučingu. Venuje sa transformačnému koučingu, ktorý pracuje na hlbších emocionálnych úrovniach ako hodnoty, identita, či vyšší zmysel, čím dáva možnosť klientovi vytvoriť kód svojej úspešnej budúcnosti. Sprevádzanie tímov tvorením vízie, misie a hodnôt je jej srdcovku. Vo svojom živote sa necháva viesť intuíciou. Ako obchodná a marketingová riaditeľka má za sebou 10 rokov práce pre zahraničnú nadnárodnú spoločnosť vo Východnej Európe.

Butterfly Effect Mária Kaliňáková

Mária Kaliňáková Coach • Freelancer

Mária ukončila medzinárodne certifikovaný výcvik v koučovacej škole Business Coaching College. Téme rozvoja osobnosti sa venuje viac ako 10 rokov. Špecializuje sa na koučovanie v téme vzťahy. Má trojročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Mária je citlivý a vnímavý kouč, ktorý vie vytvoriť pre klienta bezpečné prostredie a zároveň svojim hlbokým empatickým porozumením umožňuje klientom spojiť sa s ich vlastnými zdrojmi.

Mentori v akcii

×

Vzdelávali sme ⧪ Inovovali sme ⧪ Prepájali sme

A to s veľkou radosťou, láskou a celým srdcom.
Butterfly Effect v súčasnej podobe končí, ale spoločne s partnermi sme motivovaní realizovať ambicióznu víziu ďalej.

Čítaj ďalej
© Copyright 2023 Butterfly Effect. Všetky práva vyhradené.

Vyber si Lab a zadania, ktoré chceš vypracovať:

Odoberaj newsletter