V AppsLabe aj GamesLabe stretneš len ľudí, čo majú čo povedať, povedia ti to na rovinu a občas ťa to aj zabolí. Ale pomôžu ti zlepšiť sa, zistiť svoje limity,vypracovať sa na pozíciu, ktorú chceš a, aby si ich mohol prekonať.

Viktor Mach Head of Academy • Bloomreach

Viktor rozvíjal svoju tech kariéru v Exponea, už počas štúdia na UCL. Prešiel si viacerými rolami cez klientský servis, spolupráce, či produktové oddelenia. Nedávno vybudoval Bloomreach akadémiu, ktorá každoročne certifikuje viac ako 800 Bloomreach používateľov softvéru a ponúka komplexné vedenie medzi produktami pre technické a obchodné osobnosti, ktoré sú nadšencami v oblasti marketing e-commerce.

Filip Uzarevic UX researcher • Kiwi.com

Filip je UX výskumník a vyštudovaný psychológ. Pôsobenie v akademickom prostredí mu dalo dobrý základ pre vstup do UX sveta, kde naďalej svoje rozvíja svoje zručnosti v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume. Vo svojej práci sa snaží reflektovať potreby a preferencie koncových užívateľov tak, aby navrhované produkty a služby boli nielen dobre komunikované, ale aj užívateľsky priateľské.

Viktor Mach Head of Academy • Bloomreach

Viktor has developed his career in tech at Exponea, alongside his university studies at UCL. He has explored various roles across the client services, partnerships and product departments. Recently, Viktor has built Bloomreach Academy which yearly certifies 800+ Bloomreach software users and offers comprehensive cross-product thought leadership for technical and business personas passionate about e-commerce marketing.

Jitka Bartošová Assistant professor • Vysoká škola ekonomická v Praze

Jitka študovala lingvistiku a pedagogiku, kde sa naučila, ako robiť kvalitatívny výskum. Po dokončení doktorátu sa dozvedela o UX výskume a uvedomila si, že práve UX je oblasť, ktorú hľadala – oblasť, kde môže aplikovať svoje znalosti o výskume. Následne pracovala v oblasti cestovného ruchu, kde nadobudla praktické skúsenosti s UX. Neskôr sa ale rozhodla vrátiť späť na akademickú pôdu a prispieť k vzdelávaniu v oblasti UX. Aktuálne pôsobí ako odborná asistentka na Katedre multimédií na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde sa podieľa na vytváraní novej magisterskej UX špecializácie.

Lucia Moravanská UX researcher • Kiwi.com

Lucia je vyštudovaná religionistka, pričom sa neskôr rozhodla viac zamerať na sociálne vedy. Dokončila štúdium sociálnej antropológie a gender studies. Pracovala ako analytička a výskumníčka na Masarykovej univerzite, neskôr prešla do súkromného sektoru. Všetky tieto skúsenosti ju pripravili na rolu UX výskumníčky, ktorá práve umožňuje aplikovať získané vedomosti z viacerých oblastí a porozumieť, čo užívatelia chcú a aké sú ich potreby.

Žaneta Kučarová Senior UX researcher • Kiwi.com

Žaneta je UX výskumníčka v Kiwi.com s vášňou pre IT, marketing a dizajn. Predtým než sa pripojila do tímu, študovala softvérové inžinierstvo. Pracovala na projektoch, kde si vyskúšala byť programátorkou, dizajnérkou a výskumníčkou. V súčasnosti sa venuje najmä kvalitatívnemu výskumu a snaží sa transformovať potreby cestovateľov do produktu. Verí, že každý výskumný projekt potrebuje vynikajúcu prezentáciu – bez nej, akoby sa ani neudial. Vo svojom voľnom čase sa venuje foteniu a práci na svojom Instagrame.

Katre Koppel Senior UX researcher • Kiwi.com

Katre vyštudovala kultúrnu antropológiu a venuje sa kvalitatívnemu výskumu. Posledných desať rokov pracovala na najrôznejších projektoch pre súkromný a verejný sektor či projektoch zameraných na vzdelávanie. Vo svojej súčasnej pozícii ako UX výskumníčka sa snaží dosiahnuť, aby firmy porozumeli svojim zákazníkom. Verí, že tento prístup pomáha spoločnostiam navrhovať produkty a služby pre ľudí tak, aby reflektovali ich potreby a preferencie.

Yujia Cao UX research manager • Kiwi.com

Yujia pôvodne vyštudovala engineering, ale postupne sa začala zaujímať o informatiku a oblasť interakcie človeka s počítačom (human-computer interaction). Pracovala desať rokov ako špecialistka dizajnu cieleného na človeka a tiež sa venovala UX výskumu a dizajnu. Nakoniec naplno zakotvila v UX výskume, ktorý nielen náplňa jej zvedavú myseľ, ale súčasne prináša značné benefity pre firmy pri tvorbe ich produktov.

Dominika Palivcová Senior UX researcher • Kiwi.com

Dominika študovala informatiku a čoskoro si uvedomila, ako veľmi ju baví UX dizajn. Počas magisterského štúdia sa špecializovala na oblasť interakcie človeka s počítačom (human-computer interaction), pričom sa naplno začala venovať UX dizajnu a výskumu. Neskôr sa rozhodla pridať do tímu v Kiwi.com, kde sa zamerala výhradne na UX výskum. Baví ju byť “advokátkou” užívateľov a súčasne tvoriť hodnotné produkty.

Mentori v akcii

×

Vzdelávali sme ⧪ Inovovali sme ⧪ Prepájali sme

A to s veľkou radosťou, láskou a celým srdcom.
Butterfly Effect v súčasnej podobe končí, ale spoločne s partnermi sme motivovaní realizovať ambicióznu víziu ďalej.

Čítaj ďalej
© Copyright 2023 Butterfly Effect. Všetky práva vyhradené.

Vyber si Lab a zadania, ktoré chceš vypracovať:

Odoberaj newsletter