Spolupracujeme s týmito školami

Zaži na svojej škole Butterfly Effect meetup, získaj individuálny študijný plán pre absolvovanie nášho programu počas štúdia či ďalšiu podporu.

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Odbor dizajn

KONTAKT:
Ľuboš Lehocký
Lubos.lehocky@ssus.sk

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie

KONTAKT:
Assoc. Prof. Dana Petranova, PhD.
dana.petranova@ucm.sk

Technická univerzita v Košiciach Fakulta elektrotechniky a informatiky

KONTAKT:
Ing. František Babič, PhD.
frantisek.babic@tuke.sk

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

KONTAKT:
doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.
prorektor.studium@vsvu.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied

KONTAKT:
RNDr. Ján Skalka, PhD.
jskalka@ukf.sk

Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied

KONTAKT:
RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
iveta.dirgova@ucm.sk

Slovenská technická univerzita Fakulta informatiky a informačných technológií

KONTAKT:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
maria.bielikova@stuba.sk

Vysoká škola múzických umení v Bratislave Filmová a televízna fakulta

KONTAKT:
Mgr.art. Katarína Moláková, ArtD.
molakova.vsmu@gmail.com

Stredná odborná škola informačných technológií

KONTAKT:
Mgr. Daniel Divinec
divinec@gmail.com

Chcete sa zapojiť?

Pracujete na univerzite či strednej škole? Napíšte nám a radi sa porozprávame o zapojení vašej školy a spolupráci.

skoly@butterflyeffect.sk

Nenašiel si svoju školu?

Napíš nám akú školu, aký odbor a v akom meste študuješ na skoly@butterflyeffect.sk a my sa pokúsime pomôcť.
© Copyright 2020 Butterfly Effect. Všetky práva vyhradené.

Vyber si Lab a zadania, ktoré chceš vypracovať:

Označ témy, ktoré ťa zaujímajú: